श्री त्रिपुरा प्राथमिक विदयालय ,लातूरContact Details:

संपर्क :कातळये पेट्रोल पंपाच्या बाजूस, ५ नंबर रिंगरोड ,खांडगाव परिसर ,लातूर

मोबाईल नंबर : ९४२१३७३३६६,८८०५९८७३५३,८०५५५५५७५३