Admission For Science & Commerce(१०वी पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी...!!)